1335 in spiegelbeeld  

 

Member Admin
Joined:9 months  ago
Posts: 9
07/03/2018 2:46 pm  

Enige tijd geleden is het onderwerp 'postzegels in spiegelbeeld' ter sprake gekomen. Het blijkt ook voor te komen op Nederlandse postzegels. Hieronder een illustratie van de NVPH 1335 in spiegelbeeld.

Op moment van schrijven is dit, voor zover bekend, de enige Nederlandse zegel die schijnbaar foutief volledig in spiegelbeeld is afgedrukt.

 

 


ReplyQuote
Share:
  
Working

Please Login or Register